Regulament de desfășurare a campaniei #ILoveSabion, în perioada 03.09.2020 – 03.12.2020

Mihai Matei

Perioada campaniei #ILoveSabion: 03.09.2020 – 03.12.2020

Art. 1. Scopul regulamentului

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii și condițiile de desfășurare a Campaniei Promoționale #ILoveSabion inițiată de Organizator.

Art. 2. Organizatorul

2.1 Această promoție este realizată de către S.C. SABION ELEN S.R.L, numit în continuare „Organizator”, în magazinul online disponibil la adresa de internet www.sabiono .

Art. 3. Durata campaniei și aria de desfășurare

3.1 Campania se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 03.09.2020 – 03.12.2020, în limita stocului disponibil.

3.2 În situația în care Organizatorul decide să scurteze sau să prelungească această Campanie, decizia va fi adusă la cunostința publicului, prin publicarea unei note informative pe site-ul sabiono.

3.3 Pentru aducerea la cunostința publicului, Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, pe website-ul www.sabiono.

Art. 4. Drept de participare

4.1 La această campanie pot participa persoane fizice, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei; pentru persoanele sub această vârstă este necesar acordul scris al părinților.

4.2 La această campanie nu pot participa angajații societății Sabion Elen SRL.

4.3 Participarea la campanie atrage acceptarea implicită şi necondiţionată a prezentului Regulament, de către participanţi.

4.4 O persoană poate participa/înscrie, pe perioada desfășurării campaniei, de mai multe ori, cu condiția ca achiziția să fie diferită.

Art. 6. Procedura de participare. Mecanismul campaniei

6.1 În perioada promoției, SABION ELEN a hotărât demararea unei campanii care să ofere discounturi de 7% din valoarea comenzilor plasate în magazinul online www.sabiono.

6.1.1 Discount-ul promoțional de 7% se aplică pentru întreaga valoare a comenzii plasate online, excepție făcând acele produse care sunt deja reduse în cadrul unei alte campanii promoționale.

6.1.2 Voucherul are o valabilitate de 90 de zile.

6.1.3 Voucherul de discount promoțional nu este valabil pentru produsele deja reduse și nu poate fi utilizat împreună cu alte coduri de discount.

6.1.4 Voucherul poate fi utilizat o singură dată de către un client.

6.1.5 Promoția se aplică produselor existente pe stoc, ele nefiind valabile și pentru lucrările realizate la comandă.

6.1.6 Voucherul nu este valabil în magazinele fizice Sabion.

6.2 Participarea în cadrul campaniei se realizează online, în mediile sociale virtuale Facebook și Instagram.

6.2.1 Pentru a participa, clientul trebuie să fotografieze bijuteria proprie, achiziționată de la Sabion și să realizeze o postare (Facebook / Instagram) sau o poveste (Facebook Story / Instastory) în cadrul căreia să utilizeze hashtagul #ILoveSabion.

Art. 7. Acordarea discountului

7.Discount-ul va fi acordat participantului care îndeplinește condițiile menționate la 6.2.1 în decurs de 5 zile lucrătoare de la înscrierea în campanie.

7.1 Participantul eligibil va fi contactat prin intermediul unui mesaj privat trimis în numele Organizatorului, mesaj care va conține codul de discount și indicațiile de utilizare aferente.

Art. 8. Protecția datelor personale

(1) Prin participarea la această campanie promoțională, participanții sunt de acord, în mod expres și neechivoc, cu privire la: colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor furnizate în momentul participarii la campania promoțională, stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate realizate de către Organizator.

(2) Organizatorul campaniei prelucrează date personale în conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018.

(3) Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale participanților la campania promoțională și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

(4) Participanții au dreptul să se opună prelucrarii datelor cu caracter personal în orice moment.

(5) În conformitate cu Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, participanții au dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

(6) Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii promoționale nu vor fi dezvaluite către terți, cu excepția împuterniciților Organizatorului și cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

(7) Prin participarea la campania promoțională, participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului regulament și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul participării la promoție.

(8) Participanții la campanie sunt de acord să informeze Organizatorul cu privire la orice schimbare care are loc în datele lor de contact în timpul campaniei.

Art. 9. Întreruperea, modificarea, suspendarea și încetarea promoției

(1) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul Campaniei, fără ca participanții să aibă dreptul de a se opune sau de a solicita despăgubiri.

(2) Campania Promoțională poate fi suspendată ori poate înceta înainte de data stabilită la art. 2 alin. (1), în baza deciziei Organizatorului sau în caz de forță majoră, impreviziune sau caz fortuit.

(3) Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul www.sabiono.

(4) În caz de suspendare sau încetare, Campania Promoțională va produce efecte pentru persoanele care au participat la Campanie până la data anunțului privind încetarea/suspendarea Campaniei.

Art. 10. Dreptul organizatorului în caz de fraudă sau de abuz

(1) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) În cazul unei exercitări frauduloase sau abuzive a dreptului de a participa la campania promoțională ori sau în cazul în care participantul la campanie are un comportament care aduce atingere bunei funcționări, patrimoniului, imaginii și/sau renumelui organizatorului (de exemplu comportament inadecvat, indecent sau jignitor, sustragere de la plata etc.), organizatorul are dreptul să sesizeze autoritățile competente și își rezervă dreptul să refuze participarea clientului la campanie.

Art. 11. Litigile și legea aplicabilă

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Informații și sesizări: informații suplimentare despre această campanie se pot obține în scris la adresa de e-mail: office@sabiono sau telefonic, apelând Infoline Sabion 0265.232.205 (L-V 8.00/16.00).