Impresii de la vernisajul expozitiei Sufletul Icoanei

Mihai Matei

Vineri, 14 februarie  2020, a avut loc în cadrul Galeriilor Sabion, expoziția de icoane pe sticlă, a pictoriței Mihaela Profiriu Mateescu, intitulată „SUFLETUL ICOANEI” , sub egida Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT .

Artista Mihaela Profiriu Mateescu, născută la Tecuci, în vestita familie Culluri de origine venețiană, din care s-au ridicat ingineri și arhitecți de notorietate mondială, a moștenit și ea darul de a preface tot ce atinge în artă.

Membră a Asociației Artiștilor Plastici, a Școlii Populare de Artă și a Academiei de Arte Tradiționale, doamna Mihaela Profiriu a fost premiată în 1993 de Centrul Republican de Cultură și Arte din Republica Moldova, iar în anul 2000 a primit distincția  „Crucea Patriarhală” pentru mireni.

Pornind de la ideea că icoana este „materializarea artistică a credinței în Dumnezeu”, Mihaela Profiriu Mateescu, dă măsura talentului său, dar evocă și apropierea de memoria divină a omului, prin această raportare la  zonele transcendentale, prin intermediul picturii. Cu o mare sensibilitate și aplecare spre lucrurile spirituale, artista își purifică starea interioară prin actul de a crea icoane pe sticlă, în spiritul tradiției românești, pe care o cunoaște bine și care presupune anumite particularități în funcție de școală și de caracterul unic al fiecărui artist popular.

Iată că Mihaela Profiriu Mateescu, cu numeroase expoziții în țară și în străinătate, prin delicatețea desenului, pe care îl umple cu rafinate culori și cu dumnezeiești mesaje de bine, fiindcă sfinții pictați de aceasta sunt mesagerii divinității pe pământ, își recompune după propria viziune, un univers spiritual marcat de teme și personaje biblice clasice, dar interpretate prin îmbinarea stilistică a  picturii  naive țărănești, cu  viziunea bizantină, din a căror conotații estetice a selectat preceptele generale, interpretate conform unui discurs plastic personal, fără a se îndepărta de canoane.

Cu o tendință cuprinzând atât decorativismul, dar și direcția religioasă, specifică acestui gen artistic, Mihaela Profiriu Mateescu preferă un desen sugestiv și echilibrat, cu linie suplă, trasată cu negru, conturând suportul grafic al icoanei pe sticlă și datele modelului selectat.

Pornind de la o imagine prestabilită, de la regulile împământenite, pictorița intervine cu scheme personale în compunerea lucrărilor, alegând de fiecare dată o cromatică prețioasă, rezultată din suprapunerile transparente, din saturări tonale, care completează formele conturate cu delicatețe.

Pe marginile lucrărilor observăm armonioase elemente vegetale, creând frize expresive, realizate cu multă minuțiozitate, într-o alternanță de geometrii discrete, ce conferă o strălucire și o frumusețe specială icoanelor sale.

O parte dintre creațiile artistei sunt expuse în spațiul Galeriilor Sabion, însă numeroase icoane fac obiectul unui catalog, pe care vizitatorii îl pot răsfoi, pentru a-și face o imagine mai cuprinzătoare cu privire la activitatea sa.

Având o cultură vastă în ceea ce privește arta religioasă, pentru că Mihaela Profiriu Mateescu este licențiată a Facultății de Istorie, aceasta reușește să ne atragă atenția prin acuratețea exprimării, dublată de sinceritate și  gustul pentru frumos.

Gama vastă de figuri sacre face vizibilă dorința pictoriței de a se exprima în această tehnică, în care descoperă de fiecare dată, legătura pământeană a omului cu spiritul divin. „Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul”, „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Maica Domnului Glicofilusa”, „Iisus Emanuel”, „Cina cea de Taină”, „Sfântul Luca”, „Sfântul Gheorghe”, „Filixenia lui Avraam”, „Maica Domnului cu Pruncul Iisus în brațe”, străjuită de îngeri, înconjurată de 12 medalioane cu chipurile profeților din „Vechiul” și „Noul Testament”, „Deisis”, „Învierea” etc., ne arată multiplele posibilități imaginative de asociere a personajelor, de transpunere personală a unor teme atât de iubite de artistă.

Critic de artă  Ana Amelia Dincă

Vă prezentăm lucrările expuse: